ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหารได้ (HACCP) ผลิตภัณฑ์สำหรับพลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้โพลียูรีเทน อีพ็อกซึ่และโพลีเอสเตอร์
 

บริษัทและผลิตภัณฑ์

 

ผลิตภัณฑ์เคมีทางเทคนิคสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหารได้ (HACCP) ผลิตภัณฑ์สำหรับพลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้โพลียูรีเทน อีพ็อกซึ่และโพลีเอสเตอร์

ละออง จาระบี แผ่นใส่และแผ่นถอด สารหล่อลื่น สารหล่อลื่นที่ใช้ในการสอดใส่ ป้องกันการกัดกร่อน ตัวชุบสังกะสี สารสำหรับแกะวัสดุจากแม่พิมพ์ ตัวลอก การป้องกันลวดเชื่อมติด สารขจัดคราบใน สารทำความสะอาด สารซักล้าง สารไม่ติดไฟ สารไร้ VOC สารที่เสื่อมสลายได้โหดยชีวภาพ สารสำหรับอัลตร้าซาวด์ สารสำหรับไอระเหย ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหารได้ (HACCP) ผลิตภัณฑ์สำหรับพลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้โพลียูรีเทน อีพ็อกซึ่และโพลีเอสเตอร์ ผลิตภัณฑ์ไบโอเทคโนโลยีจากเคมีการเกษตร


 • Founded: 1990
 • A company from the group holding TEC INVESTISSEMENTS, founded in 1952
 • Work force: 116
 • Site area: 44,000 m²
 • Production area: 17,900 m²
 • Laboratories area: 700 m²
 • Administration area: 1,000 m²
 
 • Raw materials storage capacity:
  1,600 tons
 • Patents: 17
 • First certification AFAQ in 1993, certified ISO 9001 rev. 2008
 • OHSAS 18001 certification
 • ISO 14001 certification
 • ISO 14040 certification in progress
ISO 9001 - ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหารได้ (HACCP) ผลิตภัณฑ์สำหรับพลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้โพลียูรีเทน อีพ็อกซึ่และโพลีเอสเตอร์
ISO 14001 - ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหารได้ (HACCP) ผลิตภัณฑ์สำหรับพลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้โพลียูรีเทน อีพ็อกซึ่และโพลีเอสเตอร์DNV - ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหารได้ (HACCP) ผลิตภัณฑ์สำหรับพลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้โพลียูรีเทน อีพ็อกซึ่และโพลีเอสเตอร์
OHSAS 18001 - ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหารได้ (HACCP) ผลิตภัณฑ์สำหรับพลาสติก ผลิตภัณฑ์สำหรับการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้โพลียูรีเทน อีพ็อกซึ่และโพลีเอสเตอร์

UK (co.uk) - Industrial and technical chemical products  France (fr) - Produits chimiques techniques pour l'industrie

España (es) - Técnicos e industriales productos químicos  Deutsch (de) - Technische Chemieprodukte für die Industrie

Portugal (pt) - Produtos químicos técnicos para a indústria  Italia (it) - Prodotti chimici e tecnici per l’industria

România (ro) - Produse chimice tehnice pentru utilizare industrială  Polska (pl) - Techniczne środki chemiczne dla przemysłu

Россия (ru) - Технические химические средства промышленного назначения  Україна, Украина (ua) - Технічні хімічні засоби промислового призначення

Norge, Noreg (no) - Tekniske og industrielle kjemiske produkter  Sverige (se) - Kemisk-tekniska produkter för industrin

Finland, Suomi (fi) - Kemiallis tekniset tuotteet teollisuuskäyttöön  Nederland (nl) - Technische chemische producten voor de industrie

Česká republika,(cz) - Technické chemikálie pro průmysl  Magyarország (hu) - Vegyipari termékek ipari felhasználásra

српски (rs) - Tehnički hemijski proizvodi za industriju  ประเทศไทย (co.th) - ผลิตภัณฑ์เคมีทางเทคนิคสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

Türkiye (tr) - Endüstriye yönelik teknik kimyasal ürünler  منتجات كيميائية تقنية للصناعة, (ar) العربية

日本 (co.jp) - 製造業への化学技術製品  简体中文 (zh-cn) - 工业化学技术产品

भारत ভারত భారతదేశం भारत இந்தியா ભારત ಭಾರತ ഇന്ത്യ ਭਾਰਤ (co-in) - औद्योगिक प्रयोग के लिए तकनीकी रासायनिक उत्पाद   한국 (co-kr) - 공업용 화학기술 제품

Inḍonesia (co.id) - Bahan kimia teknis untuk penggunaan industri  Malaysia (com.my) - Produk kimia teknikal untuk penggunaan industri